Presentatie Speciaal rapporteur voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang

Presentatie Speciaal rapporteur voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang

Uitnodiging

 

Beste mevrouw, mijnheer,

 

Op 29 mei 2017 zal Naima Azough, Speciaal Rapporteur voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang,  haar rapport met bevindingen en aanbevelingen overhandigen aan Minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit zal zij doen tijdens een bijeenkomst  op 29 mei van 14.45 tot 17.45 uur op de Hogeschool van Amsterdam. Aansluitend is er vanaf 17.45 uur een borrel. U bent voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd!

Voorafgaand aan de overhandiging kunt u in vier verschillende  deelsessies aan de hand van praktijkvoorbeelden met elkaar in gesprek over de bevindingen en aanbevelingen.

Via de onderstaande link kunt u zich aanmelden. Hier vindt u ook het programma, informatie over deelsessies en sprekers en de locatie. U wordt vriendelijk verzocht zich voor 22 mei aan te melden. 

 

Graag verwelkomen wij u 29 mei!

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.