Presentatie Speciaal rapporteur voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang

Presentatie Speciaal rapporteur voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang

Sprekers

 

Naima Azough
Speciaal Rapporteur Preventie van Extremisme

Minister Bussemaker en Staatssecretaris van Rijn hebben Azough gevraagd om de rol van speciaal rapporteur preventie van extremisme te vervullen. Eerder heeft Azough onderzoek gedaan naar de integrale aanpak van de slachtoffers van loverboys en mensenhandelaren. Ook in dat onderzoek stond de steun en zorg voor kwetsbare jongeren voorop, en de sectoroverschrijdende samenwerking - tussen het sociaal domein en veiligheidsdomein -  die nodig is om dit goed georganiseerd te krijgen. Het aanstellen van deze speciale rapporteur is onderdeel van de kabinetsbrede aanpak radicalisering, waar ook deze integrale benadering centraal staat.

 

Jet Bussemaker
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Bas Haring
Dagvoorzitter

Bas Haring is een Nederlandse filosoof en informaticus, schrijver van kinderboeken en populairwetenschappelijk werk, televisiepresentator bij de RVU en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, waar hij de leerstoel "publiek begrip van wetenschap" bekleedt.

 

Huib de Jong
Rector Hogeschool van Amsterdam

 

Martin van Rijn
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

workshop organiseren
 workshop organiseren