aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Best Value Procurement bij waterschappen

01 oktober 2010

13:30-14:00

Ontvangst

14:00-15:15

Lezing Best Value Procurement door prof Dean Kashiwagi (Arizona State University)

15:15-15:30

Pauze

15:30-16:30

Best Value Procurement in Nederland door Jeroen van de Rijt (Scenter)

16:30-16:45

Afsluiting

16:45-17:30

Borrel