aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Best Value Procurement bij waterschappen

01 oktober 2010

13:30 - 14:00

Ontvangst

14:00 - 15:15

Lezing Best Value Procurement door prof Dean Kashiwagi (Arizona State University)

15:15 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Best Value Procurement in Nederland door Jeroen van de Rijt (Scenter)

16:30 - 16:45

Afsluiting

16:45 - 17:30

Borrel

event info app
 event info app