Inhoud workshops

Werkconferentie Preventie in het zorgstelsel

 

Er worden in totaal zes workshops gegeven, verdeeld over twee rondes en waarbij je per ronde één workshop kunt kiezen om te volgen. Alle workshops zijn nog een maand na afloop terug te kijken op het online platform.

 

Workshopronde 1 van 14:45 - 15:15 uur:

  • Leefstijlgeneeskunde (Je Leefstijl Als Medicijn)

Bijna alle niet overdraagbare chronische ziekten waar we in de huidige samenleving mee worstelen zijn het resultaat van interacties tussen onze manier van leven en onze genetische architectuur. Genen zijn het pistool, leefstijl haalt de trekker over. Leefstijlinterventies zijn daarom van essentieel belang voor de behandeling van deze ziekten. Ons zorgsysteem is echter in het geheel niet ingericht op strukturele leefstijlinterventies. In de workshop wordt ingegaan op leefstijlgeneeskunde als methodiek, waarbij wordt gekeken naar de  - leefstijlgerelateerde - oorzaken van de aandoening, waarbij de patiënt de regie krijgt over zijn of haar eigen geneesproces en (medische) informatie. Type 2 diabetes wordt daarbij gebruik als prototype niet-overdraagbare aandoening. Een holistische aanpak, eventueel via multimedia, ondersteunt en bestendigt gedragsverandering richting genezing. Het indrukwekkende verhaal van een patiënt illustreert de kracht van leefstijl versus medicatie in de behandeling van type 2 diabetes. Gezond leven is echter buitengewoon lastig in de context van onze ongezonde omgeving. E-health en (online) patientcommunity building kunnen innovatieve ondersteuning bieden.

 

  • Organiseren van leefkracht en preventie in de regio - samenwerken en financiering (Menzis)

Leer in deze workshop van de manier waarop Menzis samen met gemeenten en zorgaanbieders handen en voeten geeft aan de organisatie van leefkracht en preventie in de regio.

Stel al je vragen en discussieer met ons over hoe leefkracht een prominentere rol kan spelen in het medisch, sociaal en welzijnsdomein en de verbinding hiertussen.

 

  • Van data naar doen (RIVM ism GGD Gelderland-Zuid)

Hoe kunnen kwalitatieve gegevens en kwantitatieve gegevens helpen bij het kiezen van prioriteiten, samenwerken, verbinden van trajecten? Hoe zorgt u ervoor dat uw aanpak de meeste gezondheidswinst oplevert? Kortom, hoe kun je vanuit data een aanpak voor de preventie van risicogroepen vormgeven?

In deze workshop nemen we u mee in welke data en kennis er allemaal beschikbaar is en gaan we aan de slag om zo preventie voor risicogroepen in uw regio of gemeente vorm te geven. Ook zal er aandacht worden geschonken aan hoe dit in zijn werk gaat in GGD Gelderland Zuid.

 

Workshopronde 2 van 15:20 - 15:50 uur:

  • Welzijn op recept (Gemeente Amsterdam)

Hoe zetten we Welzijn op recept in in het bredere kader van preventie? Dat is de vraag die centraal staat in deze workshop. In vogelvlucht neemt de gemeente Amsterdam u mee in de wijze waarop zij dit doen. De gemeente Amsterdam zet meerdere interventies in om haar burgers gezond te houden en te voorkomen dat ze zwaardere zorg nodig gaan hebben. Hiervoor gebruiken ze onder andere Welzijn op recept, dat als doel heeft: de toeleiding van cliënten naar de sociale basis (signalering), het bevorderen van hun (positieve) gezondheid, maar ook het ontlasten van huisartsen en het stimuleren van de samenwerking tussen het medische en het sociale domein. Na de presentatie zien we uit naar een open gesprek met verdieping over de mogelijkheden en ervaringen van Welzijn op Recept.  Wilt u alvast meer weten over welzijn op recept? Neem dan een kijkje op welzijnoprecept.nl & welzijnopreceptamsterdam.nl.

 

  • Valpreventie bij ouderen (VWS en VeiligheidNL)

Elke 4 minuten belandt een oudere op de Spoedeisende Hulp na een val. Dit levert vaak veel persoonlijk leed op en gaat ten koste van o.a. kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en langer thuis wonen. Hiernaast kost dit 1 miljard aan directe medische zorgkosten per jaar. Dit kan voorkomen worden. Er is al veel bekend over wat werkt in de preventie ervan en er zijn meerdere preventie aanpakken en programma’s beschikbaar die kosten effectief zijn.

In deze workshop geven we actuele kennis en inzichten over wat werkt in valpreventie, waar het knelt bij de implementatie (wrong pocket problematiek, motivatie van ouderen, helderheid over rollen en taken?) en laten we met behulp van meerdere actuele goede en heel verschillende voorbeelden zien hoe zorgverzekeraars en gemeenten samenwerken op dit thema.

 

  • Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (JOGG)

In deze workshop zal Suzanne Pieper (programmamanager) vanuit de landelijke coalitie, in samenwerking met de gemeente Zaanstad (via vooraf opgenomen materiaal), vertellen over het proces van lokale implementatie van Aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en de uitdagingen die daarbij horen. De insteek zal interactief zijn, om samen met het publiek na te denken over hoe we tot oplossingen kunnen komen voor bepaalde knelpunten/belemmeringen en wat de rol is van gemeenten en zorgverzekeraars.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren