Bijeenkomst Zuid-Hollandse oplossingen voor landelijke knelpunten arbeidsmarkt

 

De Provincie Zuid-Holland, Economic Board Zuid-Holland en de Duurzaamheidsfabriek nodigen u graag uit om kennis te maken met Zuid-Hollandse oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Gezamenlijk werken wij aan de ambities om een regio te worden waarin wij koploper zijn op Leven Lang Ontwikkelen en de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland te worden door het tekort aan personeel terug te dringen. Op vrijdag 13 september vanaf 13.00 uur spreken we graag met u over de arbeidsmarkt, waarbij we u onze ambities en oplossingen in Zuid-Holland laten zien.

 

Tijdens de bijeenkomst presenteren we onder andere het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, dat op 20 juni 2019 door 66 partijen is ondertekend. We laten u kennismaken met onze ambities én onze aanpak van de knelpunten. Denk hierbij aan de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, waar de ‘learning community’ centraal staat. De manier waarop de Duurzaamheidsfabriek is georganiseerd zorgt voor nieuwe verbindingen en nieuwe manieren van leven lang leren. De Duurzaamheidsfabriek presenteert tijdens de bijeenkomst, samen met studenten van het ROC Da Vinci College, projecten waarin leren, werken en innoveren samenkomen.

 

Onlangs heeft het kabinet aangekondigd het persoonlijk ontwikkelbudget te herzien. Dit najaar wordt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer verwacht. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland sluit hier nauw op aan. Wij presenteren deze middag graag onze ideeën voor een toekomstbestendig STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie).

 

Wij hopen u te ontvangen op vrijdag 13 september om 13.00 uur in Nieuwspoort.

 

Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van Prinsjesfestival, waarbij de provincie Zuid-Holland dit jaar strategisch partner is. In de week van 9 t/m 17 september organiseren wij verschillende evenementen rond het thema ‘Van A tot Zuid-Holland’. 

 

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Marja van Bijsterveldt, lid Economic Board Zuid-Holland, voorzitter Taskforce Human Capital

Marc Meijer, Duurzaamheidsfabriek

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren