aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kindred Spirits: Privacybescherming en awareness in online communities

06 juli 2010

12:30-13:00

Zaal open - inloop

13:00-13:10

Presentatie project Kindred Spirits - Prof.dr.ir. Inald Lagendijk (TU Delft)

13:10-13:20

Privacy en het sociale web: perceptie en bewustzijn van jongeren - Linda Kool, TNO

13:20-13:30

Privacy pictogrammen: een grafische weergave van privacy policies – Gabriela Bodea, TNO

13:30-14:00

De digitale identiteit - Mr. Rachel Marbus , TILT

14:00-14:10

Pauze

14:10-14:40

Marktplaats.nl & privacy (onderwerp tbc) - d.h. Kiliaan Toorenaar, marketing directeur Marktplaats.nl

14:40-15:10

My Blue Space als opmaat naar een Virtueel Politie Korps - drs. Wim Broer, Commissaris van Politie, Programmadirecteur Virtueel Politie Korps (VPK) , Politieacademie

15:10-15:40

Privacy from a security perspective - lessons learned from security incidents - Mark Koek Coördinator Security Audits, Fox IT

15:40-15:50

Pauze

15:50-17:15

Discussie & interactieve gedeelte

17:15-18:00

Borrel