aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kindred Spirits: Privacybescherming en awareness in online communities

06 juli 2010

12:30 - 13:00

Zaal open - inloop

13:00 - 13:10

Presentatie project Kindred Spirits - Prof.dr.ir. Inald Lagendijk (TU Delft)

13:10 - 13:20

Privacy en het sociale web: perceptie en bewustzijn van jongeren - Linda Kool, TNO

13:20 - 13:30

Privacy pictogrammen: een grafische weergave van privacy policies – Gabriela Bodea, TNO

13:30 - 14:00

De digitale identiteit - Mr. Rachel Marbus , TILT

14:00 - 14:10

Pauze

14:10 - 14:40

Marktplaats.nl & privacy (onderwerp tbc) - d.h. Kiliaan Toorenaar, marketing directeur Marktplaats.nl

14:40 - 15:10

My Blue Space als opmaat naar een Virtueel Politie Korps - drs. Wim Broer, Commissaris van Politie, Programmadirecteur Virtueel Politie Korps (VPK) , Politieacademie

15:10 - 15:40

Privacy from a security perspective - lessons learned from security incidents - Mark Koek Coördinator Security Audits, Fox IT

15:40 - 15:50

Pauze

15:50 - 17:15

Discussie & interactieve gedeelte

17:15 - 18:00

Borrel

eventsoftware
 eventsoftware