Uitnodiging
 

Privacy symposium Digitale Stad en 40-jaar CPA

Het vijfde privacy symposium van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

30 januari 2020, 13:45 -17:00 uur, De Rode Hoed te Amsterdam

 

In het kader van de Internationale week van de Privacy organiseert de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) op 30 januari 2020 de vijfde editie van het Privacy symposium. Dit jaar zijn er twee thema’s ’Digitale Stad en 40- jaar CPA'.
 

13:15 - 13:45 uur: Inloop genodigden

13:45 - 17:00 uur: Privacy Symposium 2020

17:00 - 18:00 uur: Borrel

De Digitale Stad wordt steeds meer een trending topic. Wat dat concept omvat is nog lang niet uitgekristalliseerd. Monitoring en profilering zijn hierin steeds terugkerende elementen. Dat wil zeggen dat voor allerlei doeleinden over en van burgers,veel data wordt verzameld en geanalyseerd. Dat is nodig, zo wordt meestal aangevoerd, om hen beter van dienst te kunnen zijn. Maar de keerzijde hiervan is, maar dat wordt minder naar voren geschoven, dat ook misbruik of mogelijk onrechtmatig gebruik van voorzieningen en overheidsgelden effectiever kunnen worden opgespoord. Ook het vergroten van de sociale controle is vaak inherent aan processen van profilering en monitoring.

Mag en kan dat zomaar? Profilering van burgers is uitdrukkelijk opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar de AVG stelt hieraan wel voorwaarden. Let op: het voldoen aan een profiel levert hoogstens een indicatie op voor bepaald gedrag, maar dat staat hiermee nog niet vast. Ook kan discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen een ongewild gevolg zijn van profilering. Burgers weten vaak ook niet dat zij worden gemonitord of dat zij op grond van profilering worden geselecteerd. Als dat eenmaal duidelijk wordt, bevordert dat dan ook hun vertrouwen in de overheid niet.

Op het symposium zal de ontwikkeling van de Digitale Stad centraal staan. Daarnaast zal kort worden ingegaan op het veertig jaar bestaan van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam en haar voorganger de Registratiecommissie.     

                                                                                            

Mevrouw T. Meliani (Wethouder Kunst en Cultuur en Digitale Stad) en de heer B. Daan (manager directie Onderzoek, Informatie en Statistiek gemeente Amsterdam) zullen ingaan op de ontwikkeling van de Digitale Stad.

De heer A. Wolfsen (voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens) zal zijn onderzoek naar Smart Cities toelichten.

De heer D. Linders (SOLV advocaten) beschrijft de juridische en maatschappelijke aspecten van het SyRI proces .

Mevrouw B. Heilbron (journalist) vertelt over haar onderzoek naar de geschiedenis van deze unieke Amsterdamse commissie CPA.

 

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd? Als u zich aanmeldt ontvangt u het toegangsbewijs in uw mailbox. In december krijgt u nog het volledige programma met informatie over de sprekers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Ook kunt u collega’s attenderen op deze bijeenkomst.

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u deze uitnodiging naar een collega doorsturen. Ook kunt u namen met functies en emailadressen van mogelijk geïnteresseerde collega’s doorgeven aan het secretariaat van de CPA.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam.

 

Graag tot ziens,

Ulco van de Pol, voorzitter CPA en

Talar Kalayciyan, ambtelijk secretaris CPA

cpa@amsterdam.nl

 

De Commissie Persoonsgegevens Amsterdam draagt met onafhankelijk advies aan het Amsterdamse College van B&W bij aan de bescherming van persoonsgegevens van burgers, bezoekers en medewerkers van de stad.

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren