Mevrouw T. Meliani (Wethouder Kunst en Cultuur en Digitale Stad) en de heer B. Daan (manager directie Onderzoek, Informatie en Statistiek gemeente Amsterdam) zullen ingaan op de Digitale Stad.

De heer A. Wolfsen (voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens) zal zijn onderzoek naar Smart Cities toelichten.

De heer D. Linders (SOLV advocaten) beschrijft de juridische en maatschappelijke aspecten van het SyRI proces.

Mevrouw B. Heilbron (journalist) vertelt over haar onderzoek naar de geschiedenis van deze unieke Amsterdamse commissie CPA.

 

In december krijgt u het volledige programma met informatie over de sprekers.

30 januari 2020

13:15 - 13:45

Inloop genodigden

14:00 - 17:00

Privacy Symposium 2020

17:00 - 18:00

Borrel

aanmelder nl het 1 5 meter eveneme
 aanmelder nl het 1 5 meter eveneme