Projectleidersdag Vastgoed 2017

Projectleidersdag Vastgoed 2017

Themasessies

 

Duurzaamheid

De weg naar een circulaire economie vraagt om vrije denkers, experimentele doeners en ervaringsdeskundigen. Breng je die groepen samen dan ontstaat ruimte voor innovatie. En dat is precies wat er wordt beoogd binnen The Green Village, waar we een bezoek aan zullen brengen. Dit midden op de campus ontstane dorp fungeert als snelkookpan voor het doorontwikkelen en testen van ideeën die zowel binnen de universiteitscontext als het bedrijfsleven zijn ontstaan. Deze themasessie biedt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen over duurzaamheidsinitiatieven binnen een universiteitscontext. Naast The Green Village brengen we ook een bezoek aan de Student Farm.

 

Omgevingsmanagement

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht wordt bouwen mét de omgeving steeds belangrijker. Inspraak vooraf maar ook strengere eisen tijdens de bouw om de omgeving te ontzien horen daarbij. In deze themasessie nemen we de campusomgeving onder de loep. Hoe wijkt deze af van andere stedelijke omgevingen? Hoe ver ga je met het proactief nemen van maatregelen om het primaire onderwijsproces voorrang te geven? Aan de hand van een praktijkcasus op de TU campus gaan we hierover in discussie. Een rondleiding op de bouwplaats van Pulse, een binnenstedelijk onderwijsgebouw, is onderdeel van de sessie.

 

Onderwijsvastgoed

Technologische ontwikkelingen, nieuwe leermethoden, het feit dat informatie met ‘een druk op de knop’ beschikbaar is… Zomaar een aantal ontwikkelingen binnen onderwijsland van de laatste jaren. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het vastgoed waarbinnen dit onderwijs moet plaatsvinden? Welke eisen worden aan het vastgoed van de toekomst gesteld? Hoe zien de toekomstige onderwijslocaties er uit en wat zijn hierbij de leidende principes? We gaan terug de schoolbanken in van een aantal nieuwe onderwijsruimtes op de TU campus, om samen te komen tot dé ultieme onderwijsruimte van de toekomst.

conferentieregistratie
 conferentieregistratie