aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Promotie Roel Schipper

Beste familie, vrienden en relaties,

Graag nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare verdediging van mijn proefschrift

Double-curved precast concrete elements

Research into technical viability of the flexible mould method

op DV maandag 14 september 2015, 12:00 uur in de senaatszaal van de Aula van de Technische Universiteit, Mekelweg 5 in Delft.

verdediging
De bijeenkomst zal om 12:00 uur (stipt) beginnen met een korte inleidende presentatie in het Nederlands, waarna om 12:30 uur de officiële verdediging start, die een uur duurt. Dit gedeelte zal in het Engels zijn. Aansluitend aan de verdediging zal, na overleg van de promotiecommissie, de uitslag bekend worden gemaakt. Hierna bent u uitgenodigd om vanaf circa 14:15 uur tot 16:00 uur de receptie bij te wonen, die ook in de Aula plaatsvindt.

Bij de aula kunt u gratis parkeren (Van der Waalsweg). Wel is het bij de aula meestal druk. Een alternatieve parkeerlocatie op ongeveer 5 minuten lopen is de N.C. Kistweg achter Civiele Techniek. Nog iets verder lopen (7 min) is de Van den Broekweg waar bijna altijd plaats is. De TU is daarnaast ook prima per bus te bereiken vanaf het NS station Delft.

feest
’s Avonds zal er van 20:00 tot 22:30 uur een feestelijke bijeenkomst zijn in het Art Centre Delft, in de polder even buiten Delft aan de Rotterdamseweg 205, waar we met elkaar nog eens gezellig kunnen napraten over beton. U bent hierbij ook van harte welkom. Jazzband Lamoer komt het geheel muzikaal opfrissen.

Wilt u in verband met de voorbereidingen en de beschikbare ruimte in de Aula aangeven bij welke onderdelen u aanwezig bent? U kunt dit later nog wijzigen.

evenement managen
 evenement managen