02 oktober 2019

16:15 - 16:30

Ontvangst koffie en thee RS 00.0311 

16:30 - 18:00

Uitreiking propedeuse in RS 00.0311 locatie Rochussenstraat

18:00 - 19:00

Borrel