aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

ProVoet Regiodag Gelderland (Duiven) 16 februari 2019

Op deze regiodag heb je de mogelijkheid om tijdens de lunch ervaringen en tips uit te wisselen met andere pedicures uit Gelderland en omgeving. Deze netwerklunch biedt ProVoet je aan tegen 50% korting! Deze speciale regiolunch kost je € 10,00 per persoon (excl. btw).

De buffetlunch staat opgesteld tussen 12.00 - 14.00 uur. Houd hier rekening mee bij het aanmelden van activiteiten die je wilt volgen.
 

Let op: registratie verloopt via de externe website waarop je je nu bevindt. Na de betalingsprocedure kan de factuur worden uitgeprint. De factuur zal niet verschijnen in 'Mijn ProVoet' op www.provoet.nl!

Verplichte Provoet lezing en overige lezingen

Naast de verplichte lezing van ProVoet (kies één van de vijf tijdstippen) kunt u kiezen uit de volgende lezingen in zaal 2 en zaal 3.
 

Let bij het selecteren van de activiteiten op dat de tijden elkaar niet overlappen!

Totaal: € 0,00

inschrijfformulier maken
 inschrijfformulier maken