Palliatieve zorg open inschrijving

Palliatieve zorg open inschrijving

Wo 24 april 2013

09:00 - 16:00

Zorg rond lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welbevinden. Inleiding palliatief redeneren.

Wo 22 mei 2013

09:00 - 16:00

Symptomen in de palliatieve fase. Palliatieve zorgvragen signaleren, herkennen en beantwoorden.

Wo 12 juni 2013

09:00 - 16:00

Communicatie rondom naderend sterven met de cliënt en zijn naasten. Rouw en verliesverwerking en ethische dilemma's.

Wo 26 juni 2013

09:00 - 16:00

Ondersteuning van het zorgteam; zorg voor de zorgenden. Coaching en begeleiding van groepsprocessen.

deelnameregistratie
 deelnameregistratie