Palliatieve zorg open inschrijving

Palliatieve zorg open inschrijving

24 april 2013

09:00 - 16:00

Zorg rond lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welbevinden. Inleiding palliatief redeneren.

22 mei 2013

09:00 - 16:00

Symptomen in de palliatieve fase. Palliatieve zorgvragen signaleren, herkennen en beantwoorden.

12 juni 2013

09:00 - 16:00

Communicatie rondom naderend sterven met de cliënt en zijn naasten. Rouw en verliesverwerking en ethische dilemma's.

26 juni 2013

09:00 - 16:00

Ondersteuning van het zorgteam; zorg voor de zorgenden. Coaching en begeleiding van groepsprocessen.

draaiboek template dit heb je nodi
 draaiboek template dit heb je nodi