aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Feest nieuwe naam QuinTech

14 juni 2012

16:30 - 17:00

Inloop

17:00 - 18:00

Introductie en lancering nieuwe naam

18:00 - 19:00

Borrel en buffet

19:00 - 22:00

Dansen

conferentieregistratie
 conferentieregistratie