aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Feest nieuwe naam QuinTech

Welkom

Het is tijd voor een feestje! De reden? Omdat we graag met jou de successen vieren die we als QuinTech mede dankzij jullie - vrienden, familie, adviseurs, klanten en zakenpartners - de afgelopen 6 jaar hebben behaald.

Dit feestelijke samenzijn willen we ook direct aangrijpen om onze nieuwe bedrijfsnaam en website officieel te lanceren. Het is tijd voor een naam die beter bij onze ambities past. Wij zijn trots op het resultaat en hopen als NOG GEHEIM de successen van QuinTech voort te kunnen zetten.... maar vooral te overtreffen. Uiteraard weer samen met jullie.

Via dit formulier kun je je aanmelden voor (delen) van het evenement.

Graag horen wij bij welke programma onderdelen je aanwezig zult zijn.

Ik ben aanwezig bij:

event management software
 event management software