De Letselschade Raadsdag 2014

De Letselschade Raadsdag 2014

22 november 2013

09:30 - 10:00

ONTVANGST in het Grand Café met koffie en thee

10:00 - 10:05

Welkom door drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad

10:05 - 10:10

Opening
dagvoorzitter professor mr. Ivo Giesen

10:10 - 10:25

Vijf jaar onafhankelijk en betrokken
mr. Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht, voorzitter van het Platformoverleg van De Letselschade Raad

10:25 - 10:45

Werken met moed en vertrouwen
mr. Leendert Verheij, president van het Gerechtshof Den Haag

10:45 - 11:10

Kwaliteit in de praktijk: de effecten van gedragscodes
drs Deborah Lauria, directeur De Letselschade Raad

11:10 - 11:15

Intermezzo

11:15 - 11:45

PAUZE

11:45 - 12:30

Estafette rond 'Het medisch advies'
Presentaties van de projecten Columbus, Aquarius, 'Eén medisch adviseur' en van de Werkgroep Implementatie Medische Paragraaf

12:30 - 13:10

Rondetafelgesprek 'Wie betaalt de rekening?'
O.l.v. prof. mr. Ivo Giesen bespreken mr. Theo Kremer (directeur PIV), mr. Albert Vermaas (NFU, UMCU), mr. Marco Zwagerman (advocaat), mr. Annemiek van Reenen-ten Kate (belangenbehartiger) en mr. Hieron van der Hoeven (verzekeraar) de voor- en nadelen van de huidige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

13:10 - 13:15

Intermezzo

13:15 - 14:00

LUNCH

14:00 - 15:00

Parallelsessies, ronde 1:

A. Oordeel of vooroordeel bij vaststelling schadeposten
Workshop door prof. mr. Jos Dute, lid van het College voor de Rechten van de Mens.

B. Regeldruk en autonomie: letselschadeadvocaat in het nauw?
Lagerhuisdebat o.l.v. prof. mr. Arno Akkermans over vragen als: heeft de advocaat door alle regels en richtlijnen nog wel voldoende beweegruimte? En, hoeveel beweegruimte heeft de advocaat eigenlijk nodig? M.m.v. mr. Joost Wildeboer (voorzitter LSA), mr. Marieken Peters(bestuurslid LSA), dr. mr. Erik-Jan Wervelman (advocaat), mr. Jørgen Simons (advocaat) en mr. Bert de Hek (senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden).

C. De achterkant van het gelijk: omgaan met dilemma’s in de beroepspraktijk
Workshop door Van Velzen Development.

D. Cultuurverandering in de zorg, deel 1
Presentaties GOMA en veilig melden door het Tweesteden Ziekenhuis Tilburg en Black box in de OK? door Cees Jan Meeuwis, verkeersvlieger en safety investigator KLM en safety consultant voor ziekenhuizen.

15:00 - 15:30

PAUZE

15:30 - 16:30

Parallelsessies, ronde 2:

A. Oordeel of vooroordeel bij vaststelling schadeposten
Workshop door prof. mr. Jos Dute, lid van het College voor de Rechten van de Mens.

B. Interactieve sessie ‘Wie betaalt de rekening?
In het Wereldcafé bespreken deelnemers en panelleden van de ochtenddiscussie oplossingen voor de problematiek met de BGK; met een inleiding door Jos Peters, Operational Director CED Claims Europe.

C. De achterkant van het gelijk: omgaan met dilemma’s in de beroepspraktijk
Workshop door Van Velzen Development.

D. Cultuurverandering in de zorg, deel 2
Inleiding en gespreksleiding door dr. mr. Rolinka Wijne

16:30 - 17:00

Plenaire afsluiting met onder andere:

Fouten, de menselijke factor en veilig melden
Cees Jan Meeuwis, verkeersvlieger en safety investigator KLM en safety consultant voor ziekenhuizen

17:00 - 18:00

Feestelijk vervolg in het Grand Café met een hapje, een drankje en muzikaal plezier door 'Als je op een Feestje Band'

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging