16 november 2017

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:10

Welkomstwoord
mr. Tjibbe Joustra, voorzitter De Letselschade Raad

10:10 - 10:15

Opening dagvoorzitter

10:15 - 11:00

Handreiking Zorgschade: totstandkomingstraject en inhoudelijke toelichting
Erwin Audenaerde

11:00 - 11:30

Officiële aanbieding Handreiking Zorgschade aan de Minister van Veiligheid en Justitie
mr. Tjibbe Joustra

11:30 - 12:00

Pauze

12:00 - 12:30

Of(f) course: actualiteiten en ontwikkelingen
drs. Deborah Lauria, directeur De Letselschade Raad

12:30 - 13:00

Register Letselschade: Hèt Kwaliteitsstelsel voor letselschade
drs. Victor Jammers, bestuurslid De Letselschade Raad
mr. Diederik Wachter, voorzitter Commissie Register Letselschade

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Keuze uit 4 parallelle sessies

14:00 - 15:00

Sessie 1
De Letselschade Richtlijnen: actualiteiten en vragen
mr. dr. Rianka Rijnhout: voorzitter Werkgroep Normering
Fred Zwarts: lid Werkgroep Normering

14:00 - 15:00

Sessie 2
Brainstorm Herziening GBL
Joost Vonk: Procesbegeleider, Trainer & Coach bij TeamSmederij

14:00 - 15:00

Sessie 3
Het Register Letselschade
drs. Victor Jammers, bestuurslid De Letselschade Raad

14:00 - 15:00

Sessie 4
Het Letselschade Plein
Netwerkgelegenheid en ontmoetingsplaats voor professionals

15:00 - 15:30

De toekomst van letselschade: ontwikkelingen in het recht, de schade en de afwikkeling
prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

15:30

Einde congres
Uitreiking Handreiking Zorgschade aan alle deelnemers

deelnemersbalie
 deelnemersbalie