Parallelsessies

1. De Letselschade Richtlijnen: Actualiteiten en Vragen
mr.dr. Rianka Rijnhout: voorzitter Werkgroep Normering & dhr. Fred Zwarts: lid Werkgroep Normering

De Werkgroep Normering spant zich al lange tijd in voor duidelijheid en zekerheid in de afwikkeling van letselschadeclaims. Daartoe ontwerpt de Werkgroep richtlijnen en aanbevelingen en houdt zij deze up-to-date. Hoewel de achterbannen regelmatig betrokken worden bij het ontwikkelingsproces, kan - vanwege de aard van de te voeren discussies - niet altijd openheid worden geboden over hetgeen precies is besproken tijdens de vergaderingen. Daarin brengt de workshop 'De Werkgroep Normering in actie' nu verandering: de Werkgroep Normering opent zijn deuren voor u!

Tijdens deze workshop geven voorzitter Rianka Rijnhout en werkgroeplid Fred Zwarts uitleg over de werkmethodiek van de Werkgroep. Zij vertellen over de richlijnen en aanbevelingen die in ontwikkeling zijn, u kunt zelf ervaren hoe moeilijk het is om een richtlijn te ontwikkelen én u krijgt antwoord op uw vragen over bestaande richlijnen en aanbevelingen.

Om de workshop optimaal bij uw wensen te laten aansluiten, vragen wij u om voorafgaand aan de Raadsdag uw vragen voor de Werkgroep Normering te mailen naar info@deletselschaderaad.nl, o.v.v. Raadsdag - Parallelsessie Normering.


2. Brainstorm Herziening GBL
dhr. Joost Vonk: Procesbegeleider, Trainer & Coach Teamsmederij
De huidige versie van de GBL bestaat inmiddels alweer 5 jaar. Een goed moment om te bekijken in hoeverre de huidige gedragscode aan de behoeften van de letselschadebranche voldoet of dat deze juist om bijstelling vraagt.

Tijdens een interactieve brainstormsessie prikkelt Joost Vonk de deelnemers om hun mening over centrale thema's rondom de GBL en de letselschadepraktijk te benoemen. De opbrengsten vanuit deze sessie zullen mede input zijn voor de herziening van de GBL.


3. Het Register Letselschade
drs. Victor Jammers: bestuurslid De Letselschade Raad
Als verdieping op de plenaire lezing tijdens het ochtendprogramma door Diederik Wachter, zal Victor Jammers vanuit zijn rol als lid van de Commissie Register Letselschade meer vertellen over het Register Letselschade. Dit nieuwe Register bestaat sinds 1 januari 2017 na samenvoeging van het Keurmerk Letselschade en de Registers GBL en GOMA. Hierbij zal hij ingaan op thema's zoals duidelijkheid, kwaliteit en professionalisering van en voor de letselschadebranche. De parallelsessie heeft het karakter van een lezing. Uiteraard kunt u tijdens deze sessie ook uw vragen stellen.

4. Het Letselschade Plein
Kennismaken, een (zakelijke) bespreking voeren, netwerken of gewoon even bijpraten met een oud-collega: op het Letselschade Plein bieden wij u een informele setting om het nuttige met het aangename te verenigen. Uiteraard staat de koffie voor u klaar.

 

 

 

 

 

Meer informatie over de sprekers en begeleiders van de parallelsessies vindt u op de pagina Sprekers.

deelnemersbalie
 deelnemersbalie