Startconferentie Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020, Zuid-Kennemnerland / IJmond

Startconferentie Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020, Zuid-Kennemnerland / IJmond

Wat is het RAP?

Het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 (RAP) is een initiatief van de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland / IJmond, in samenwerking met de provincie Noord-Holland. Het RAP is een instrument om ervoor te zorgen dat er meer afstemming en samenwerking komt tussen gemeenten (en stakeholders) binnen de regio op het brede beleidsveld wonen.

In het RAP komen afspraken te staan die de gemeenten en de provincie maken over onder andere de woningbouwprogrammering, duurzaamheid, wonen zorg en welzijn en binnenstedelijk bouwen. Woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en marktpartijen worden van harte uitgenodigd om mee te denken en hun visie in te brengen.

Initiatiefnemers van het RAP zijn: Gemeente Heemskerk, gemeente Beverwijk, gemeente Velsen, gemeente Bloemendaal, gemeente Zandvoort, gemeente Heemstede, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de provincie Noord-Holland.

 

registratiepagina evenementen
 registratiepagina evenementen