Aanbieding Rapportage Nieuwe Medicijnen

Aanbieding Rapportage Nieuwe Medicijnen

 

UITNODIGING 

 

Uitnodiging aanbieding advies

Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen: beter, sneller, goedkoper

Donderdag 9 november 2017

15:00-17:00 uur

Sociëteit De Witte, Plein 24, Den Haag

 

De prijs van nieuwe geneesmiddelen is vaak exorbitant hoog, meer dan € 100.000 per patiënt per jaar is geen uitzondering. De hoge prijzen worden vaak als een fait accompli gezien: de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen vindt op mondiaal niveau plaats binnen internationale wet- en regelgeving, die grote investeringen vergt en waarbij de faalkans hoog is.

De Raad schetst in zijn advies een ander perspectief en geeft aan hoe de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen beter, sneller en goedkoper kan. Nederland kan het voortouw nemen en laten zien dat het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen voor een acceptabele prijs ook binnen internationale kaders zeer wel mogelijk is.

Programma in het kort:
Van 14:30-15:00 uur Ontvangst
Van 15:00-17:00 uur Inhoudelijk programma
Van 17:00-18:00 uur Afsluiting en borrel

Het uitgebreide programma vindt u op de website, waar ook alle overige informatie over deze bijeenkomst beschikbaar is.

Graag horen wij uiterlijk op 26 oktober 2017 of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn. Klik op de link hieronder om u aan te melden.

Wij hopen u op 9 november te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Pauline Meurs
Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving