Aanbieding Rapportage Nieuwe Medicijnen

Aanbieding Rapportage Nieuwe Medicijnen

Programma

 

14:30 Inloop met koffie en thee
15:00 Opening en welkom door Pauline Meurs, voorzitter RVS en dagvoorzitter
15:10

Toelichting op het advies door Bas Leerink, raadslid RVS

15:30

Aanbieding van het advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:35 Reactie van minister Bruno Bruins
15:45 Reactie van Gerben Klein Nulent, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
16:05 Reactie van Bart Benraad, Zorgverzekeraars Nederland
16:25 Vragen en discussie
16:55

Wrap-up door Jan Kremer, raadslid RVS

17:00 Sluiting en borrel

 

badge sticker printing
 badge sticker printing