Aanbieding Rapportage Nieuwe Medicijnen

Aanbieding Rapportage Nieuwe Medicijnen

 

SAVE THE DATE 

 

Aanbieding advies

Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen. Beter, sneller, goedkoper.

Donderdag 9 november 2017

15:00-17:00 uur

Den Haag

 

 

Op donderdagmiddag 9 november 2017 biedt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn advies 'Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen. Beter, sneller, goedkoper.' aan.

Er komen veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. Voor veel patiënten betekent dit een verbetering van hun kwaliteit van leven, voor ernstig zieken een belangrijke verlenging van de tijd die hen nog rest. Nieuwe geneesmiddelen zijn daarmee essentieel voor goede zorg. De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen zal steeds verder gaan en naar verwachting tot steeds betere resultaten leiden.

Maar de vraag is of een nieuw geneesmiddel tegen elke prijs geaccepteerd moet worden.  De prijs van nieuwe geneesmiddelen is vaak exorbitant hoog, meer dan €100.000 per patiënt per jaar is geen uitzondering. De hoge prijzen worden vaak als een voldongen feit gezien: de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is een mondiaal gebeuren binnen internationale wet- en regelgeving, die grote investeringen vergt en waarbij de faalkans  hoog is.

De Raad schetst in zijn advies  hoe de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen beter, sneller en goedkoper kan. Nederland kan het voortouw nemen en laten zien dat het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen voor een acceptabele prijs ook binnen internationale kaders zeer wel mogelijk is.

 

Pauline Meurs
Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

 

Noteert u de datum alvast in uw agenda? De bijeenkomst is van 15:00 -17:00 uur in op een locatie in het centrum van Den Haag. Nadere informatie over het programma en aanmelding volgt in de komende weken.