ReAttach
 

Orthopedagogiek

ReAttach is een orthopedagogische interventie pur sang: gericht op het optimaliseren van ontwikkelingskansen. De hulpverlener faciliteert clienten  in de stress- en emotieregulatie en helpt hen om op eigen kracht weer samenhangend te kunnen denken. Daarnaast biedt ReAttach talloze mogelijkheden om ontwikkeling te activeren. De methode wordt toegepast bij volwassenen en kinderen.

Complexe Problematiek

De impact voor clienten met ontwikkelingsstoornissen is enorm. Hiaten in ontwikkeling kunnen worden opgevuld door vaardigheden te activeren:

- Multiple Sensory Processing
- Concept vorming
- Contact leggen en onderhouden
- Spontane spraak
- Differentiatie tussen 'ik' en 'de ander'
- Voorstellingsvermogen, anticiperen
- Gedrag- en emotieregulatie
- Zelfreflectie, zelfverantwoordelijkheid
- Probleem oplossend vermogen

Eenvoudig complex

ReAttach  is eenvoudig complex: er is een 3-daagse praktische training voor nodig om de basisvaardigheden aan te leren. De basisopleiding is 3 dagen. Er is een aanvullende supervisie nodig voor de autismevariant. Ook is er een aparte opleiding voor paramedici
Meer informatie over de basisopleiding vindt u hier
 

Basis en Specialistische GGZ

Ook GZ-psychologen, NVO-Generalisten, Psychiaters en Klinisch Psychologen zijn met de methode aan de slag gegaan als aanvullende tool in hun professionele gereedschapskist.
Het protocol is beschreven in het Nederlands en het eerste praktijk gestuurd onderzoek over de toepassing bij volwassenen is beloond met de Clinical Neuropsychiatry Award.

 

Onderzoek en publicaties

ReAttach.nl

 

Afbeelding Harold Aspers

 

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie