Namens de ROHWN bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de REDUX nascholing die de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) in samenwerking met AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, GSK en het Longfonds voor u mogelijk maakt.

Datum:       25 april 2016

Locatie:      Hillton Garden Inn

                      Willem Einthovenstraat 3

                      2342 BH Oegstgeest

Docenten:

Geert Zaaijer, kaderhuisarts COPD/Astma

Erwina Cerimovic, praktijkverpleegkundige/longverpleegkundige

 

Accreditatie:

De scholing bestaat uit 3 modules die op één avond gegeven worden. De scholing is voor 3 nascholingspunten geaccrediteerd door de CAHAG (NHG, V&VN Kwaliteitsregister en NVvPO).

 

Onderwijsdoelen:

Na het volgen van deze scholing kan de cursist:              

  1. Module 1:

De kenmerken van een milde, een matig-ernstige en een ernstige exacerbatie bij COPD benoemen en uitleggen wat dit voor het te voeren beleid betekent

  1. Module 2:

Een exacerbatieherkenning- en actieplan in samenspraak met de patiënt opstellen

  1. Module 3:

Toelichten wat er op organisatorisch terrein in de eigen praktijk moet gebeuren om het exacerbatiemanagement te optimaliseren

 

Methode:

U ontvangt tijdens de scholing een cursusmap. Deze cursusmap bevat herken- en actieplannen om mee te werken in de praktijk met bijbehorende instructie. Tevens bevat de map materialen voor het onderzoek aan het LUMC. Deze studie onderzoekt het effect van het werken volgens REDUX.

 

Kosten scholing:

De scholing wordt u aangeboden door de ROHWN.

 

U kunt zichvoor dit evenement aanmelden door op het volgende kopje te drukken "aanmelden". Onder het kopje programma leest u meer over de inhoud van de cursus en het tijdsbestek.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

Met vriendelijke groeten,

ROH West-Nederland

voorbeeld uitnodiging event
 voorbeeld uitnodiging event