Referatencyclus de Bascule 2017: 1 + 1 = 3

Referatencyclus de Bascule 2017: 1 + 1 = 3

16 mei 2017

17:00-17:10

Samenwerking met wijkteams - Inleiding door Chaim Huyser

17:10-17:15

Introductie programma en sprekers
door Natasha Fazili en Alies Heerma

17:15-17:45

Beslisboom gedragsproblemen door Marjan de Lange (extern), (Zelfstandig adviseur Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling en Docent Universiteit Utrecht, afdeling ontwikkelingspsychologie)
De beslisboom gedragsproblemen is een model dat wordt gebruikt bij het nemen van een beslissing over de best passende en meest effectieve hulp voor het kind met externaliserende gedragsproblemen.

17:45-18:30

Samenwerking tussen de wijkteams en de S-GGZ in de praktijk, vanuit het wijkteam belicht door Nicolette Martel en Danielle Bogaart.
Aan de hand van een casus wordt de samenwerking besproken.

18:30-18:50

Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst door Natasha Fazili en Alies Heerma.
Take home message. Hoe nog nauwer samen te werken en nog meer te verbinden nu en per 1 januari 2018.

18:50-19:00

Afsluiting en vragen uit de zaal door Chaim Huyser

20 juni 2017

17:00-19:00

Titel: Samenwerking met de GGD/ Zedenzaak
Inleiding: ‘Zedenzaak met meerdere slachtoffers: eerste opvang, screening en gevolgen’
prof.dr. Ramón Lindauer

17:00-17:30

Wat doet de GGD/gemeente bij een crisis?
Dr. Wilco Tuinebreijer, geneesheer-directeur GGD
Bij een crisis van de omvang van de zedenzaak zijn vele partijen betrokken. De GGD en gemeente hebben een inhoudelijke en procesmatige rol bij de psychosociale opvang. In dit referaat wordt uitgelegd wat de gemeente heeft gedaan in de acute fase en in de nazorg. Tevens wordt er terug gekeken naar de succesfactoren en leerpunten.

17:30-18:15

Zedenzaak: screening bij vermoedens
Drs. T. Bosschaart, onderzoeker en dr. S.N. Brilleslijper-Kater, orthopedagogisch specialist kindermishandeling bij de afdeling Kindergeneeskunde bij het AMC.
Direct bij het bekend worden van de zedenzaak is een speciale poli geopend om de kinderen en hun ouders te screenen. Hiertoe werden 5 teams met in elk team een kinderarts, een kind-deskundige en een ouder-deskundige samengesteld. In deze presentatie wordt verteld hoe een poli bezoek eruit zag.

18:15-19:00

Gevolgen van de zedenzaak: een kwalitatieve en kwantitatieve studie
Dr. Eva Verlinden en drs. Vionna Tsang
Tot nu toe is er nog weinig onderzoek verricht naar de gevolgen van seksueel misbruik op zeer jonge leeftijd. In 2013 is een lang lopend onderzoek gestart met jaarlijkse metingen naar de consequenties van dit misbruik op de kinderen en hun gezin. In deze presentatie zullen de eerste bevindingen worden besproken waarbij wordt gekeken naar posttraumatische stress bij de kinderen, dissociatieve symptomen, seksueel gedrag, gedragsproblemen, gehechtheidsproblemen, posttraumatische stressklachten bij de ouder en de ouderlijke relatie. Ook wordt ingegaan op de ervaringen van de ouders met de crisisorganisatie, hulpverlening, politie, juridische procedures, media en de impact van de zaak op hun leven.

19 september 2017

17:00-19:00

Samenwerking met het ziekenhuis

17 oktober 2017

17:00-19:00

Samenwerking binnen de jeugdhulp

21 november 2017

17:00-19:00

Samenwerking met ouder & kind

19 december 2017

17:00-19:00

Samenwerking met scholen

23 januari 2018

17:00-19:00

Samenwerking en veiligheid