Programma

18.45-18.50 uur   Welkom en inleiding door de dagvoorzitter

18.50-19.45 uur   Lezing Jaap Wijkstra, psychiater-psychotherapeut
                 'Niet alleen ons brein. Een pleidooi voor psychoalfabetisering’


Jaap Wijkstra bespreekt vanuit zijn boek ‘Niet alleen ons brein. Een pleidooi voor psychoalfabetisering’ (2020) een aantal hoofdlijnen op grond waarvan duidelijk wordt hoe belangrijk het psychische is voor een verdere ontwikkeling van onze individuele en maatschappelijke vrijheid.

Zelf het boek lezen? Bestellen kan via deze link

19.45-19.50 uur   Pauze

19.50-20.30 uur   Lezing Massi Aoudjan, gz psycholoog i.o. tot specialist
                           ‘Crisissignaleringsplan Data-Netwerk-Analyse (DNA)’


Bij het voorkomen of reduceren van (gedwongen) opnames is het inzetten van een crisissignaleringsplan (CSP) van cruciaal belang. Het maken van het huidige CSP kent alleen een aantal problemen waardoor slechts een kleine groep patiënten er daadwerkelijk profijt van heeft.

Om een effectief CSP op te kunnen stellen is het belangrijk dat de informatie waarop dit CSP gebaseerd is zo accuraat mogelijk is. Wanneer we in staat zijn om middels deze methodiek voorheen niet beschikbare informatie over samenhang tussen variabelen zowel te achterhalen als ook zichtbaar te maken op een informatieve wijze voor patiënten geeft dit niet alleen inzicht voor de patiënt en behandelaar, maar geeft het eveneens specifiek richting aan interventies die gericht zijn om crisis zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Kortom van reactief naar preventief bij crisis!

20.30 uur  Afsluiting en einde webinar

Accreditatie is aangevraagd bij:

NVvP voor psychiaters
FGzPt voor klinisch (neuro)psychologen
VSR voor verpleegkundig specialisten

Aanmelden
Inschrijven kan via onderstaande button tot op de dag van het webinar, uiterlijk 12:00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan dit webinar.

Met vriendelijke groet,

Congresbureau GGz Centraal

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren