Tijdens de refereerlunch van 13 september 2021, zullen Aleida van der Horst (sociotherapeut Zwaluw & Enk, CvP GGz Centraal) en Maike Hoek (Psychomotorisch therapeut GGz Centraal) een lezing geven met als titel "Traumasensitieve yoga". 

Trauma sensitieve yoga
Een belangrijk kenmerk van cliënten met trauma gerelateerde klachten is dat bij hen het interoceptieve vermogen verminderd is. Dit betekent dat ze geen, vertekende of andere signalen van je lichaam krijgen. Deze cliënten hebben bijvoorbeeld moeite om warmte en kou te voelen, merken niet dat ze trek hebben of registreren niet dat ze niet prettig zitten.  
Trauma sensitieve yoga is erop gericht dit interoceptieve vermogen te verbeteren. Daarnaast is het binnen deze vorm van yoga belangrijk dat cliënten ervaren dat ze zelf regie over hun lichaam hebben, ze mogen grenzen voelen en aangeven en zelf keuzes maken.

We zullen tijdens de refereerlunch vertellen over de visie achter de trauma sensitieve yoga, de belangrijkste uitgangspunten, hoe we te werk gaan en wat het effect kan zijn op onze cliënten. En natuurlijk laten we jullie ervaren hoe het is om trauma sensitieve yoga te doen.

 

9 events tips voor een nog groter succes
 9 events tips voor een nog groter succes