Tijdens de refereerlunch van 11 oktober 2021, zullen Willemijn van den Hardenberg (sociotherapeut Marina de Wolf, CvP GGz Centraal), Carolien Dijkmans (verpleegkundige Marina de Wolf, CvP GGz Centraal) en Gunter Sandinos (CLEVR) een lezing geven met als titel "Virtual Reality". 

Virtual Reality/ VR-behandeling
Introductie behandeling Virtual Reality door CLEVR, Guntur Sandinos. 
VR is een relatief nieuwe techniek waarbij cliënten door het opzetten van een VR-bril in een virtuele omgeving terecht komen. In deze omgeving, waarin de echte wereld is nagebootst, kunnen zij oefenen met verschillende situaties.

Ervaringen VR-behandeling door Carolien Dijkmans en Willemijn van den Hardenberg.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren