12 september 2018

08:30 - 09:00

Ontvangst

09:00 - 11:30

Onderdeel IMT

11:30 - 12:30

Examen IMT

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 15:45

Onderdeel PIPS

15:45 - 16:45

Examen PIPS

16:45 - 17:00

Afronding en sluiting

aanmeldformulier voor evenementen
 aanmeldformulier voor evenementen