Wat is Best Value

Kiezen voor Best Value betekent dat een aanbestedende dienst kiest voor een andere wijze van omgaan met de opdrachtnemer. Bij Best Value wil de aanbestedende dienst de expert die boven het maaiveld uitsteekt, selecteren. Dat brengt een andere manier van aanbesteden met zich mee. Belangrijk is dat heldere projectdoelstellingen worden geformuleerd en dat de randvoorwaarden duidelijk worden gedefinieerd. Het uitgangspunt daarbij is “maximale vrijheid voor de inschrijver”. Dat betekent automatisch zo min mogelijk bindende eisen stellen. Immers: hoe meer harde eisen, hoe minder vrijheid de inschrijver heeft en hoe minder goed de expert zich met zijn inschrijving kan onderscheiden.

Inhoud training

Een Best Value B/B+ certificaat is drie jaar geldig. De afgelopen jaren is Best Value door ontwikkeld en zijn er inzichten aangepast. Tijdens deze 1 daagse training nemen we je mee in het opfrissen van de Best Value theorie, welke ontwikkelingen er hebben plaats gevonden, delen we onze praktijk kennis en ervaring en kun je weer examen doen.

Als je B hebt, kun je tegelijkertijd het B+ certificaat halen.

Bij slagen word je tevens opgenomen in het Nederlandse en Internationale online register van B/B+ gecertificeerde personen. Het certificaat wordt afgegeven en getekend door Dean Kashiwagi zelf.

Licentiehouder

Mars Inkoopadvies is sinds januari 2015 ASU (Arizona State University) Best Value Licentiehouder, partner van KSM-inc.com en is bevoegd om de deelnemers te certificeren. Door het volgen van deze dag en de examens met een goed resultaat af te leggen, komt de deelnemer in het bezit van het officiële B/B+ certificaat voor de Best Value methodiek. Mars Inkoopadvies is op dit moment de enige licentiehouder die de formele ASU certificaten verstrekt.

event software
 event software