18 oktober 2011

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:10

Welkom door dagvoorzitter Mart van der Meijden - Tennet

10:10 - 10:45

Mathieu Fransen - NMa
Overzicht en analyse van de problemen bij balanshandhaving in het huidige en toekomstige elektriciteitsnet. Indicatie van ontwikkelingen bij productie, netkoppelingen, markten en regelgeving.

10:45 - 11:20

Paul van den Bosch - TU Eindhoven
Uitgangspunten, filosofie, werkhypotheses en conceptuele oplossingen voor het realiseren van een goede balans tussen economie en betrouwbaarheid. De nadruk ligt op autonomiteit van de deelnemers en zelfsturing op basis van geschikte (-prijs) prikkels.

11:20 - 11:50

Koffiepauze

11:50 - 12:10

In gesprek over consequenties voor de bedrijfsvoering

12:10 - 12:35

Frank Nobel - TenneT
Overwegingen en gewenste regelgeving voor een TSO om de betrouwbaarheid te kunnen blijven garanderen.

12:35 - 13:00

Paul Giesbertz - Statkraft Markets
Overwegingen en gewenste regelgeving voor een grote, internationale producent om efficient te kunnen blijven produceren en investeren.

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:25

Mark Belloni - Eneco
Overwegingen en gewenste regelgeving voor een producent/consument om effectief en economisch verantwoord te kunnen participeren in het energiesysteem

14:25 - 14:50

Olivier Ongkiehong - AgentschapNL
Ontwikkelingen uit afgelopen jaren en verschillende richtingen naar de toekomst zoals partijen die zien (waaronder ministerie en de Taskforce)

14:50 - 15:10

Marcel Eijgelaar - Essent New Energy
Vraagsturing voor ancillary services

15:10 - 15:40

Forumdiscussie
In gesprek met Paul Giesbertz - Statkraft Markets, Gerben Dekker - KEMA, Paul van den Bosch en Wil Kling - TU Eindhoven

15:40 - 16:00

Afronding met aansluitend een drankje

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie