Lezing Leuker kunnen we het wél maken

Jan Paul Schutten (auteur van diverse informatieve kinderboeken)

‘Geschiedenis was mijn favoriete vak. We hadden een leraar die zo goed kon vertellen dat iedereen aan zijn lippen hing.’ Dit clichè kent iedereen. Maar waarom hoor je dit wel vaak over geschiedenisleraren en zelden over wiskundedocenten? En: hoe kun je dat veranderen?

Er is een manier om rekenen voor iedereen interessant te maken. Zo wordt het voor verstokte alfa’s leuk en voor de bèta’s leuker. En hoe leuker het vak, hoe hoger de cijfers. In mijn boeken moet ik soms ingewikkelde dingen uitleggen die voor kinderen lang niet even spectaculair zijn. De methodes die ik daarvoor gebruik zijn ook geschikt voor in de klas. Oftewel: makkelijker kunnen we het niet maken, leuker wel.

Jan Paul Schutten schrijft sinds 2003 informatieve boeken voor kinderen. Zijn eerste boek, ‘Ruik eens wat ik zeg’, gaat over de taal van planten en dieren. Met ‘Kinderen van Amsterdam’ won hij in 2008 zijn eerste Gouden Griffel. Zijn bekendste boek is momenteel ‘Het raadsel van alles wat leeft en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel’. In december werd in Artis de succesvolle opvolger gepresenteerd: ‘Het wonder van jou en je biljoenen bewoners'.


Lezing Kunst = taal + rekenen

Inez Veldman (onderwijsmedewerker in Museum Boijmans Van Beuningen)

Museum Boijmans Van Beuningen, kunstenaar Wolf Brinkman en twee basisscholen (De Fridtjof Nansenschool in Rotterdam en OBS De Taaltuin in Schiedam) bogen zich afgelopen drie jaar over de vraag: hoe kan kunstonderwijs de taal- en rekenvaardigheden van kinderen versterken? Het onderzoek ging uit van de kracht van cultuuronderwijs. Goed kijken, verwonderen, onderzoeken en verwoorden zijn de kernwoorden van de aanpak die daaruit ontstond.

Inèz Veldman vertelt tijdens deze presentatie aan de hand van veel beeldmateriaal wat zij ontdekt hebben tijdens dit project. Maar ook: hoe ziet zo’n kunst-taal- en rekenles er uit? Hoe wordt zo’n les ontwikkeld? Wat steken kinderen ervan op? Wat is de meerwaarde, voor leerling en leerkracht? Raakt het ook andere vakken? En kan iedereen zo’n les geven?

Boven: Groep 6 leerlingen van OBS De Taaltuin tijdens een museumbezoek. Foto: Fred Ernst.

Inèz Veldman is binnen de afdeling Educatie en Publieksbegeleiding van Museum Boijmans Van Beuningen verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van lesprogramma’s. Ze is afgestudeerd aan de kunstacademie en haalde daarna haar eerstegraads docentenbevoegdheid. Ze is werkzaam in Museum Boijmans van Beuningen sinds 2008. In februari 2017 verschijnt het boek Kunst = Taal en Rekenen.

evenementsoftware
 evenementsoftware