aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Reprise obesitas en bariatrie: van twee kanten bekeken

Reprise obesitas en bariatrie:
voeding, microbiota en (mond)gezondheid.

Elk jaar ondergaan ruim 10.000 mensen bariatrische chirurgie en de verwachting is dat dit aantal in de komende vijf jaar zal blijven toenemen. De ingreep heeft grote gevolgen voor de voedselopname en het metabolisme waardoor men in de gezondheidszorg steeds vaker cliënten tegen zal komen met specifieke gezondheidsvragen.

Tijdens dit congres spreken verschillende experts over de relatie tussen (ernstig) overgewicht, de darmmicrobiota en (mond)gezondheid. Uiteraard komen ook de aandachtspunten in de zorg voor post-bariatriepatiënten uitgebreid aan bod.

Na de succesvolle editie in november 2019 organiseert Science for Health de reprise van het congres “Obesitas en bariatrie van twee kanten bekeken” op vrijdag 26 juni! 

Graag tot ziens op 26 juni 2020 in Houten!

NB Dit congres is uitsluitend bedoeld voor (para)medici.

aanmeldformulier bouwen
 aanmeldformulier bouwen