22 september 2014

09:30 - 10:00

ONTVANGST

10:00 - 11:00

Theorie
Groep 'Oranje & Grijs'
- Ian Dunbar (Holmatro): New Car Technology, CORE versus Accu-aangedreven tools, Combitools & SIV (Engels).

Groep 'Blauw & Wit'
- Christian Boorz (TFT): Uitleg over verschillende draagbare monitoren en nozzles (Engels).
- Maarten Frans van Vlerken (VRBZO): Onderzoeksresultaten Flip Tip straalpijp.

11:00 - 13:00

Praktijk
Groep 'Oranje & Grijs'
- Ian Dunbar (Holmatro): Reddingstechnieken bij voertuigongevallen.

Groep 'Blauw & Wit'
- Christian Boorz (TFT): Waterkanonnen en nozzles.
- Maarten Frans van Vlerken (VRBZO): Flip-Tip nozzle, Flashover container en rookgaskoeling.

13:00 - 14:00

LUNCH

14:00 - 15:00

Theorie
Groep 'Blauw & Wit'
- Ian Dunbar (Holmatro): New Car Technology, CORE versus Accu-aangedreven tools, Combitools & SIV (Engels).

Groep 'Oranje & Grijs'
- Christian Boorz (TFT): Uitleg over verschillende draagbare monitoren en nozzles.
- Maarten Frans van Vlerken (VRBZO): Onderzoeksresultaten Flip Tip straalpijp.

15:00 - 17:00

Praktijk
Groep 'Blauw & Wit'
- Ian Dunbar (Holmatro): Reddingstechnieken bij voertuigongevallen.

Groep 'Oranje & Grijs'
- Christian Boorz (TFT): Waterkanonnen en nozzles.
- Maarten Frans van Vlerken (VRBZO): Flip-Tip nozzle, Flashover container en rookgaskoeling.

17:00 - 18:00

EVALUATIE & BORREL, met de "Brandweersnackwagen"

23 september 2014

09:30 - 18:00

Gelijk aan 22 september 2014

event management software
 event management software