Researchdag 16-01-2020

Researchdag 16-01-2020

Het programma is nog onder voorbehoud!

16 januari 2020

10:00 - 10:30
Check-in
10:30 - 10:40
Kick-off
10:40 - 12:00

Plenair - Voorstellen Academische Werkplaatsen

12:00 - 13:30

Lunch, Posterpresentaties & Speeddaten

13:30 - 14:15

Plenair - Daan Andriessen

14:15 - 15:25

Workshops Ronde 1

15:25 - 15:45

Pauze

15:45 - 17:00

Workshops Ronde 2

17:00 - 18:30

'Vermijd-de-spits-borrel'

registratiesysteem
 registratiesysteem