aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Aanschaffen Humanity's Second Shock

Ja ik wil graag een Hard Cover exemplaar van

"Humanity's Second Shock and Your Unique Self"

Het boek wordt opgestuurd na overmaking van

€ 24,00 op giro NL51INGB0005426058 t.n.v. M.H. Pieper te Lage Vuursche

Dit bedrag is inclusief administratie en verzendkosten.

Neem je het boek direct in ontvangst maak dan

€ 21,00 over. Dit is inclusief administratiekosten.

Voor het buitenland gelden aangepaste prijzen.

Mail daar voor naar maukquestfl@gmail.com

symposium organiseren
 symposium organiseren