Symposium

Samen met collega (docent) onderzoekers en beleidsmakers werpen we een blik op de toekomst van retail in Nederland. Innovatie van de retailsector is een onderwerp dat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat.

Programma

09.30 uur | Woord van Welkom - Paul Rutten (Kenniscentrum Creating 010) en Dominique van Elsacker (Urban Department Store Rotterdam)

09.45 uur | Retailinnovatie flitspresentaties van studenten van Hogeschool Rotterdam

10.00 uur | Visie op Retailinnovatie -  Paul Rutten

10.45 uur | Pauze

11.15 uur | Keuzeprogramma Blok 1:

 

#1 | Nieuwe visies op social influencer marketing en ‘spaces of consumption’

#2 | Trends in retail en retail in de context van binnenstadsbeleving     

 

12.15 uur | Lunch to go: breng een bezoek aan de expositie of aan installaties bij Rotterdamse retailers op locatie

14.00 uur | Landelijke onderzoeksagenda Retail Innovation Platform - Jesse Weltevreden    

14.30 uur | Keuzeprogramma Blok 2:

 

#3 | Toekomstbestendige winkelgebieden: samenwerking tussen retailers en  stakeholder (Hanze Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool Rotterdam)

#4 | Consumentengedrag en -beleving: wat vragen ze voor nieuwe skills (De Haagse Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven, NTHV Breda)

#5 | Digitalisering en datagebruik in de retailsector (TMO Fashion Business School, Hogeschool van Amsterdam)

#6 | Store of the Future: technologie en design (Hogeschool van Amsterdam, TMO Fashion Business School, Haagse Hogeschool)

 

15.30 uur | Pauze   

16.00 uur | Opiniepoll, panelgesprek & discussie

17.00 uur | Netwerkborrel
 

 

Keuzeprogramma blok 1 | 30 mei | 11.15 – 12.15 uur

Bij uw aanmelding maakt u een keuze of u programmaonderdeel #1 of #2 wenst te volgen

 

#1 | Nieuwe visies op social influencer marketing en ‘spaces of consumption’

Deze sessie verbindt inzichten uit literatuur en (speculatieve) designmethoden aan de (toekomstige) retailpraktijk.     


Social Influencer Marketing, Marije Brom en Iris Withuis, docent-onderzoekers Instituut voor Communicatie, Media- en Informatietechnologie, Hogeschool Rotterdam

Hoe moeten retailers hun interactie met consumenten vormgeven in een toekomst waarin het onderscheid tussen on- en offline kanalen verdwijnt? Hoe kunnen retailers voorkomen dat zij door de onderlinge, digitale verbondenheid van consumenten de regie over hun merk/experience dreigen te verliezen en welke meerwaarde kunnen social influencers hebben? Dit is de context van een nog lopend onderzoek naar Social Influencer Marketing, waarvan de eerste inzichten worden gepresenteerd.


Future of Spaces - Speculative Visions, Florian Cramer, lector Willem de Kooning Academie,  Hogeschool Rotterdam

Ongetwijfeld veranderen toekomstige samenlevingen grondig door robotica en kunstmatige intelligentie; globalisatie, migratie en nieuwe concepten van ecologische duurzaamheid. Studenten van de internationale masteropleiding Interior Architecture & Research Design, Piet Zwart Institute/Willem de Kooning Academie hebben deze trends met behulp van speculatieve designmethodes toegepast op scenario's en ontwerpen voor toekomstige retail en 'spaces of consumption'. Future of Spaces - Speculative Visions presenteert de designmethodologie en een aantal van hun projecten.

 

#2 | Trends in retail en retail in de context van binnenstadsbeleving

Hoe  vertaal je prille ontwikkeling en trends in de brede (retail)context van de binnenstad met een creatieve inspiratietool naar interventies voor retail stakeholders. 


Vroegsignalering trends in retail, Justien Marseille, hoofddocent-onderzoeker Kenniscentrum Creating 010, Hogeschool Rotterdam 

Welke trends stijgen waar en bij wie in populariteit? Dat is de vraag in deze inleiding over vroegsignalering van trends in retail. In deze bijdrage wordt behalve op de trends zelf ook ingegaan op de gebruikte methodiek voor vroegsignalering van trends en de bepaling van de fase waarin een trend zich bevindt. 


Shoppable experiences – gebruikersgerichte innovaties in de Rotterdamse binnenstad, Martijn Mulder, hoofddocent-onderzoeker Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam

Niet de retailers zelf zijn het uitgangspunt in analyses over de toekomst van de Rotterdamse binnenstad maar de manier waarop de gebruiker die binnenstad beleeft. In het deelproject  ‘integrale binnenstadsbeleving’ van de opleiding Leisure Management is de binnenstad gedefinieerd als gebied waarin winkelen onderdeel van de gebruikersbeleving is, de shoppable experience. Aan bod komen onderzoeken naar wat beleving precies is binnen de context van retail; hoe gebruikers de Rotterdamse binnenstad beleven en op welke manier binnensteden en retailers waarde kunnen creëren voor de gebruiker en daarmee ook voor zichzelf.

 

Keuzeprogramma blok 2 | 30 mei | 14.30 – 15.30 uur

Bij uw aanmelding maakt u een keuze of u programmaonderdeel #3, #4, #5 of #6 wenst te volgen

 

#3 | Toekomstbestendige winkelgebieden

Om een aantrekkelijk en vitaal winkelgebied te creëren is visie, daadkracht en goede samenwerking nodig. Maar hoe realiseer je dit? In deze sessies worden concrete handvatten gegeven om winkelgebieden toekomstbestendig te maken.


Op zoek naar ontdekkingsruimte, Alexander Grit, Lector ondernemen in verandering, Hanze Hogeschool

Tijdens deze presentatie gaat Alexander Grit in op het concept ontdekkingsruimte en linkt dit aan serendipiteit en vitaliteit van winkelgebieden. De vraag is hoe het onverwachte vorm kan worden gegeven en hoe het ondernemend vermogen kan worden versterkt?


Werken aan een ondernemende binnenstad; uit de retailstand, Cees-Jan Pen, lector de ondernemende regio FHMER, Fontys Hogescholen
We bespreken het belang van werken aan de omslag van de binnenstad als place to buy naar place to meet & be. De transities waar binnensteden voor staan, vragen om een professionelere binnenstadsorganisatie.


4 X O: ondernemers, onderwijs, overheid, onderzoek, Paul Rutten, programmadirecteur Kenniscentrum Creating 010, Hogeschool Rotterdam
In 4 X O gaat Paul Rutten aan de hand van de ervaringen met het project retailinnovatie in Rotterdam, in op de praktijk van samenwerking tussen retailers, stakeholders, onderzoekers, docenten en studenten. Wat is de meerwaarde en hoe kunnen we de samenwerking productiever maken?  

 

#4 | Consumentengedrag en -beleving: wat vraagt dat voor nieuwe skills?

In het huidige digitale tijdperk verandert consumentengedrag razend snel. Maar hoe kan je als retailer grip houden op je klanten en weten wat hen beweegt? In deze sessies wordt stil gestaan bij nieuwe vormen klantonderzoek en de vaardigheden en tools die retailers nodig hebben om in te spelen op het veranderend consumentengedrag.


Futureproof tools voor wijkwinkeliers, Gaby Eenschoten, onderzoeker lectoraat Innovation Networks & docent CMD, De Haagse Hogeschool
Kleine ondernemers in de retail hebben moeite om veranderend gedrag van klanten en hun verwachtingen bij te benen. Vaak ontbreekt hen tijd en middelen om een business strategie te ontwikkelen en/of om deze actueel en onderscheidend te houden. Dit onderzoek, waarvan de eerste resultaten worden gepresenteerd, kijkt naar behoeften en mogelijke tools ter ondersteuning van deze doelgroep.


De rol van sense of place in consumentengedrag in Nederlandse winkelgebieden, Pauline van den Berg, universitair docent, Technische Universiteit Eindhoven
Deze studie onderzoekt de rol van sense of place in consumentengedrag aan de hand van survey-data, verzameld onder 380 consumenten in drie winkelgebieden in de regio Amsterdam.


Emotion economy - nieuwe manieren om te onderzoeken wat uw klant nu echt beweegt, Xander Lub, professor of Hospitality Management & Experience Design, NHTV Breda
Een presentatie waarin we ingaan op de customer journey van uw klant en de centrale rol die emotie speelt in de beleving en koopimpuls. Hierbij brengen we een nieuw theoretisch perspectief op beleving, en laten we zien hoe we deze anders in beeld kunnen brengen met behulp van experimentele methoden zoals face-reading, skin-response, EEG.

 

#5 | Digitalisering en datagebruik in retailsector

Door de opkomst van online winkelen, social media, smartphones, IoT en andere technologieën kunnen steeds meer retailers en winkelgebieden beschikken over grote hoeveelheden klantdata. Tegelijkertijd bieden deze technologieën mogelijkheden om nieuwe markten of doelgroepen te bedienen. In deze sessies wordt dieper in gegaan op het gebruik van klantdata door retailers en winkelgebieden en de succesfactoren van internationale online verkoop.


Meer service met digital data op de winkelvloer, Jacqueline Arnoldy, coördinator TMO DevelopmentLAB, TMO Fashion Business School
Een showcase over het ontsluiten van klantendata t.b.v. het verbeteren van operationele business processen. De concrete case gaat over het ontwikkelen en implementeren van een app voor medewerkers met hulp/servicefuncties en een klantenapp met loyaltyprogramma functionaliteiten waarmee klantenbinding en klantupgrading gerealiseerd worden. Bij dit onderzoeksproject is de methode van design thinking en technology readiness level toegepast.


Collectief Online: Hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijk winkelgebied, Anne Risselada, senior onderzoeker, Hogeschool van Amsterdam
In vrijwel elke binnenstad werken partijen samen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Deze collectieven zetten (online) marketing in om meer bezoekers te trekken. Collectief Online is een tweejarig onderzoek naar de betekenis van de collectieve inzet van internettechnologieën voor MKB-ondernemers in binnenstedelijke winkelgebieden. Hiermee willen wij een concrete bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van deze gebieden.


The State of Cross-border E-commerce in Europe. Jesse Weltevreden, lector Digital commerce, Hogeschool van Amsterdam
De Hogeschool van Amsterdam heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de adoptie en het succes van Cross-border E-commerce in 31 Europese landen. In deze presentatie wordt inzicht gegeven in hoe retailers succesvol over de grens kunnen verkopen.

 

#6 | Store of the Future, technologie en design

Met de groei van online winkelen staat de positie van de fysieke winkel onder druk. Hoe kan je als retailer in het huidige digitale tijdperk toch nog voldoende klanten naar je fysieke winkel trekken? In deze sessies wordt ingegaan op de meerwaarde van technologie om het aantal bezoekers en de klantbeleving in de fysieke winkel te verhogen.


Meerwaarde van technologie in de fysieke winkel, Anne Moes, docent-onderzoeker Crossmedia, Hogeschool van Amsterdam
Wat is het effect van verschillende in-store technologieën, zoals digitale schermen in etalages, geofencing en interactieve spiegels op o.a. de winkelbeleving, bezoekintentie en het koopgedrag van de klant? Ook wordt vooruitgeblikt naar het komende RAAK-onderzoek van Store Innovation Lab: in hoeverre kan technologie helpen om meer bezoekers naar de fysieke winkel te trekken?


Nemen robots de winkels over?, Chris van Veldhuizen, manager TMO Fashion Business School & TMO Center of Expertise
Robots komen in steeds meer delen van de samenleving naar voren. Maar wat zijn de mogelijkheden van robots in een winkelgebied of op de winkelvloer? TMO heeft in meerdere onderzoekprojecten de (on)mogelijkheden onderzocht van een viertal robots – de SANBOT, PEPPER, NAO en Telepresence robot - daadwerkelijk life op de winkel(gebieds)vloer.


Toekomstgerichte Retail in Tijdelijke Ruimtes, Anja Overdiek, Senior Researcher lectoraat Innovation Networks, De Haagse Hogeschool
Vooral voor het testen van nieuwe producten, diensten, winkelconcepten en voor het aantrekken van nieuwe klantsegmenten kunnen tijdelijke winkels of pop-up stores heel bruikbaar zijn. Hoe werk je als brand, maar ook als kleine retailer, effectief met dit format? Wat zijn designeisen en hoe pas je die doelgericht toe? Welke rol speelt de ruimte daarbij? De onderzoeksresultaten bieden handvatten voor juist kleine ondernemers (en gemeentes) om tijdelijke ruimtes in hun voordeel te gebruiken.