Simmer 2018

DE REÜNIE

 

Dit jaar bestaat de Oranjevereniging van Oosterbierum/ Klooster-Lidlum 100 jaar. 

Dit is een heuglijk feit en dit jubileum willen wij graag vieren met onze (oud-) dorpsgenoten in de vorm van een reünie voor jong en oud. De Oranjevereniging nodigt iedereen uit Oosterbierum én iedereen die een band heeft met Oosterbierum graag uit voor de reünie op 23 juni 2018.

In het kader van het 100 jarig bestaan zijn er diverse leuke activiteiten georganiseerd. Wij hebben in samenwerking met verschillende verenigingen, de Sint Joris Tsjerke en de Flambou, een uitgebreid programma samengesteld waarvan het zwaartepunt op zaterdag 23 juni zal liggen.

Op deze zaterdag zullen er diverse exposities en activiteiten zijn in de tent op het sportterrein, in basisschool de Flambou, it Mienskar, de Sint Joris Tsjerke, de Kloostertuin, bij (zorg-)boerderij de Kloosterhoeve en bunker Koehoal. Daarnaast zijn er verschillende mensen uit het dorp die hun hobby tonen. Kortom een dag waarop het hele dorp actief is en er van alles te zien en te beleven is. 

Een perfecte dag om (oud)dorpsgenoten te zien en herinneringen op te halen.

Er rijden de hele dag twee bussen een route, die u de mogelijkheid geven om de omgeving te bekijken en om verschillende exposities te bezoeken. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd: bestel een lunchpakket of doe mee met het gezellige warme en koude buffet aansluitend aan de exposities. 's Avonds is er een revue waarin herinneringen centraal staan en voor de liefhebbers is er een echte feestband en kunt u de 'ouderwetse dorpsfeestsfeer'proeven. Kortom een dag om niet te missen!

Er wordt reeds gewerkt aan een special edition van dorpskrant "de Sint Joris", aansluitend aan de dag krijgt u een bewaarexemplaar mee naar huis.

Voor vragen zijn wij via de mail bereikbaar: simmer2018@oosterbierum.info of bel met 0620647416. Het postadres is: Simmer 2018 De Reünie, Sint Jorisstrjitte 24, 8854 AL Oosterbierum. 

Vergeet niet om je uiterlijk voor 1 juni op te geven via deze website! 

Naast ons jubileum is Leeuwarden dit jaar Culturele hoofdstad van Europa met veel verschillende activiteiten in de hele provincie, zie ook: https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad. Misschien nog wel een extra reden om naar Fryslân, naar Oosterbierum af te reizen. 

 

 

 

 

 

badge sticker printing
 badge sticker printing