04 juli 2015

11:00-13:00

Aankomst, lunch, slaapplaatsen opzoeken

13:00-14:00

kennis making: speeddaten, ‘step-over-the-line’

14:00-18:30

Bijpraten, zeilen, fotohoek met presentatie bekijken, vraag-en-aanbod bord, helpen met koken voor het diner

18:30-20:00

Diner: een Filippijnse maaltijd wordt geserveerd.

20:30-21:30

'Situationer' over de huidige stand van zaken in de Filippijnen
Een luchtige voordracht over de Filippijnen
Wil daar nu al wat over lezen? Op www.tambuli.nl is veel informatie te vinden.

21:30-00:00

Despedida: over hoe het was, is, of nooit meer zal zijn. Sketches, liedjes, verkleedpartijtjes alles mag.

05 juli 2015

08:30-10:00

Ontbijt

10:00-15:30

Praten, zeilen, nog nader te bedenken activiteiten

15:30-17:00

Klaarmaken voor vertrek, opruimen. Uiterlijk 17.00 van het eiland af