aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Risicobeperking door praktisch grondstofbeheer

Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van Risicobeperking door praktisch grondstofbeheer .

Het begrip circulaire economie is algemeen bekend, maar hoe kan men met een praktische aanpak in het bedrijf aan de slag. De circulaire economie houdt voornamelijk het terugbrengen van grondstoffen in. Met de fluctuerende grondstofprijzen is het belangrijk om de producten in te zamelen voor hergebruik of recycling, in huis of door een partner, om risico’s in grondstofvoorziening te beperken. In veel gevallen wordt op een directe manier al kosten bespaard.

In dit seminar wordt ingegaan op de praktische kant van de circulaire economie. Het geeft u tools en inzichten om in het bedrijf praktisch aan de slag te gaan.

12.30 - 13.00 uur inloop met koffie/thee

13.00 – 13.30 “Reverse logistics”, Harold Krikke (Universiteit van Tilburg/Open Universiteit Heerlen)

13.30 – 14.00 “Winstgevend Afdank en Retourmanagement, 'komen tot een praktisch business model”, Jan Venselaar (Avans hogeschool)

14.00 – 14.30 Pauze met koffie en thee

14.30 – 15.00 “Circulaire economie als perspectief”, door Douwe Jan Joustra (One Planet Architecture institute, vertegenwoordiger Ellen MacArthur Foundation)

15.00 – 15.30 “Circulaire Economie als drijfveer voor innovatie en business creatie” door Christiaan Kraaijenhagen (Firma Fair Focus, partner of de Circle Economy)

15.30 – 16.00 “Praktische aanpak met e-waste als computers en GSM’s” (Ed Alting Siberg van SiSo Computers B.V.)

Vanaf 16.30 Borrel

De masterclass wordt gehouden op dinsdag 4 december a.s. aan de Technische Universiteit Delft, in het gebouw van Civiele Techniek en Geowetenschappen in collegezaal E.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Sommige mensen zijn kosteloze masterclasses van het kennisplatform gewend. Het kennisplatform maakt in principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een masterclass en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

English/dutch website www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl

Dutch Linked-In groep: Duurzaam Grondstoffenbeheer: http://www.linkedin.com/groups?gid=3924103&trk=hb_side_g

English Linked-In group: Sustainable Resource Management: http://www.linkedin.com/groups?gid=4365844&trk=myg_ugrp_ovr
Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

mailing
 mailing