aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Risicobeperking door praktisch grondstofbeheer

04 december 2012

12:30 - 13:00

Inloop met koffie en thee

13:00 - 13:30

“Reverse logistics”, Harold Krikke (Universiteit van Tilburg/Open Universiteit Heerlen)

13:30 - 14:00

“Winstgevend Afdank en Retourmanagement, 'komen tot een praktisch business model”, Jan Venselaar (Avans hogeschool)

14:00 - 14:30

Pauze met koffie ne thee

14:30 - 15:00

“Circulaire economie als perspectief”, door Douwe Jan Joustra (One Planet Architecture institute, vertegenwoordiger Ellen MacArthur Foundation)

15:00 - 15:30

“Circulaire Economie als drijfveer voor innovatie en business creatie” door Christiaan Kraaijenhagen (Firma Fair Focus, partner of de Circle Economy)

15:30 - 16:00

“Praktische aanpak met e-waste als computers en GSM’s” (Ed Alting Siberg van SiSo Computers B.V.)

16:00 - 17:30

Netwerkborrel

mailing
 mailing