Hét event voor de doorgewinterde RISICO professional!

Thé event for the RISK professional!

 

Kosten deelname/Participation costs:
Leden deelnemende organisaties/
Members participation organizations: € 165,-
Niet-leden/Non members/Foreign participants: € 195,-
Studenten/Students: gratis/free

Vrijgesteld van BTW (VAT exempt)

 

Met meerdere personen deelnemen uit een organisatie?

Bij aanmelding kunt u helemaal onderaan het formulier extra deelnemers toevoegen. Na inschrijving ontvangt de eerste contactpersoon een verzamelfactuur.

 

Zodra het programma volledig is zullen wij u vragen een keuze te maken voor de parallelle streams. 

Onderaan het formulier kunt zich aanmelden met de kortingscode die u heeft ontvangen.

Normale prijs 195,-

Normale prijs 165,- 

Normale prijs 165,-

Normale prijs 165,-

Normale prijs 165,-

Normale prijs 165,-

Normale prijs 165,-

Studenten gratis

Normal fee 195,-

Normale prijs 165,- 

Normale prijs 165,- 

Voorwaarden

 • Registratie via website is verplicht i.v.m. verwerking gegevens. 
 • Betaling uitsluitend via iDeal. 
 • Restitutie is niet mogelijk. 
 • Deelnemers tekenen (via scan) op 11 april 2019 een presentielijst. 
 • Deelnemers ontvangen Continuing Professional Education Credits (CPE) o.b.v. de presentielijst.  
 • Algemene voorwaarden ISACA NL Chapter zijn van toepassing. 

Requirements:

 • Registration via website is needed for processing the data. 
 • Payment only via iDeal. Foreign participants who have no Dutch bank account will be invoiced.
 • Refund is not possible.
 • Participants sign in on an attendance list at the 11th of April 2019.
 • Participants receive Continuing Professional Education Credits (CPE) based on the attendance list. 
 • General terms and conditions ISACA NL Chapter apply.

Totaal: € 0,00

Wilt u een collega uitnodigen voor dit evenement? Vul hieronder de gegevens in.
Would you like to invite a colleague for this event? Enter the details below.

workshopsoftware
 workshopsoftware