Welkom

Hartelijk welkom op de evenementen-website van VPT Twente.
Op dit moment zijn wij bezig met een inventarisatie van deelnemers aan de ronde-tafel-gesprekken.

In deze ronde-tafel-gesprekken willen we samen met u en andere VPT-organisaties praten over uw eigen ervaringen en de manier waarop u als organisatie omgaat met agressief gedrag. Elkaar inspireren en daarnaast ook boven tafel krijgen op welke wijze u in de workshops na de zomer verder wilt werken aan een veiliger werkklimaat voor uw en onze medewerkers.

Door aktief binnen de verschillende organisaties aan de slag te gaan met het onderwerp omgaan met agressie en geweld en door reeds aanwezige kennis hierover met elkaar te delen, hopen wij:
a. de bewustwording te vergroten
b. zo veel mogelijk mensen aktief bij het onderwerp te betrekken
c. van elkaars ervaringen te leren
d. te onderzoeken hoe we voordeel kunnen behalen uit samenwerking.

Als u kiest voor 'Aanmelden' (zie links), hebt u de keuzemogelijkheid om zich aan te melden voor een van de geplande rond-tafel-gesprekken. Ook kunt u aangeven niet deel te nemen aan deze eerste gespreksronde, maar er voor kiezen wel informatie te blijven ontvangen.
Als wij uw contactgegevens hebben, kunnen wij u voortaan blijven informeren.

Tot slot treft u ook een korte vragenlijst aan, waarin wordt gevraagd in hoeverre de 8 VPT-maatregelen in uw organisatie worden toegepast. Dit geeft ons alvast wat aanknopingspunten voor de ronde-tafel-gesprekken

Gebruik het menu links voor de verschillende functionaliteiten.

Met vriendelijke groeten,

De organisator

evenement organiseren
 evenement organiseren