Aan elke organisatie die zich betrokken voelt bij VPT Twente vragen wij een contactpersoon te benoemen. Alle vervolgcontacten zullen dan via deze persoon naar de organisatie lopen, met het vriendelijke verzoek aan de contactpersoon om de, voor het betreffende onderwerp meest aangewezen persoon binnen de organisatie te informeren.
Vooruitlopend op de ronde-tafel-gesprekken vragen wij u de enquete in te vullen. Dit kost u slechts 2 minuten tijd.

bezoekersregistratie excel
 bezoekersregistratie excel