Vooruitlopend op een meer specifieke inventarisatie via de ronde-tafel-gesprekken, willen we alvast op hoofdlijnen inventariseren hoe wordt omgegaan met de 8 VPT-maatregelen. Wij vragen u onderstaande vragen te beantwoorden. Dit kost u ongeveer 1 minuut van uw tijd.

bezoekersregistratie excel
 bezoekersregistratie excel