Sprekers

Dagvoorzitters

Michel Verheijden en Erik Kuperus - Improvisatieduo MiER
In 1993 liepen Michel Verheijden en Erik Kuperus elkaar tegen het lijf bij de Rotterdamse theatersportvereniging Pluk de Dag waarmee ze in 1999 en 2000 eerste werden op het NK theatersport.
Ondertussen hadden ze samen de lol van bedrijfsvoorstellingen ontdekt. Uiteenlopend van banken, hondenfokkers en kabelleggers tot kleuterjuffen en hartchirurgen hebben ze als MiER nu al ruim 1500 voorstellingen geïmproviseerd.
Door hun ervaring weet het duo elkaar blindelings te vinden en het enthousiasme dat zij uitstralen werkt aanstekelijk. Ze hebben inmiddels bij zoveel verschillende bedrijven een kijkje in de keuken genomen dat ze aan iedere vergadertafel mee kunnen praten en expert zijn op het gebied van live-communicatie. Ze denken mee over de boodschap, zijn dagvoorzitters en leiden een debat. Dat is serieus, maar MiER kenmerkt zich toch vooral door veel energie, veel grappen en weinig kunst. In 2007 deed MiER voor de lol mee aan het Deltion cabaretfestival en won dit met een score van 8,97 (publieksjury).

Plenaire Sprekers

Clasien van der Houwen - Gyneacoloog, Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen en Voorzitter Taskforce Rookvrije Start

Clasien van der Houwen is sinds 2001 gynaecoloog in ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen. Zij ontwikkelt digitale, persoonlijke informatie voor patiënten over hun situatie en mogelijke behandelingen. Een belangrijk, terugkerend onderwerp daarbij is wat patiënten zelf kunnen doen, ook als het om hun leefstijl gaat. Samen met het Trimbos Instituut maakte Clasien de video “rookvrij zwanger” en de daarbij behorende wachtkamerfilm. Nu zet zij zich als voorzitter van de Taskforce Rookvrije Start in voor het verbeteren van de zorg voor aanstaande ouders die roken. Haar inzet is een rookvrije start voor ieder kind.

Noor Rikkers-Mutsaerts - Kinderarts-Pulmonoloog, LUMC en Vice-Voorzitter Taskforce Rookvrije Start 

Noor Rikkers is kinderlongarts in het LUMC in Leiden, voorzitter/oprichter van de commissie NoSmoKind! van de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde en vice-voorzitter van de Taskforce Rookvrije Start. Haar doel is enerzijds om te voorkomen dat kinderen in de rook opgroeien en anderzijds dat jongeren zelf niet beginnen met roken. Hiertoe geeft zij presentaties en workshops aan (kinder)artsen en verpleegkundigen. In 2015 stond zij aan de basis van de Taskforce Rookvrije Start, een samenwerkingsverband tussen diverse beroepsgroepen dat als doel heeft dat kinderen door goed afgestemde ketenzorg, al vanaf (voor) de prille zwangerschap rookvrij opgroeien. In 2016 werd zij genomineerd voor de rookvrije generatie awards.

Angelique Berg - Directeur-Generaal Volksgezondheid, Ministerie VWS

Angelique Berg is sinds 1 januari 2015 directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij was daarvoor directeur-generaal voor Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was zij bij Financiën een jaar directeur Algemene Fiscale Politiek. In 1993 startte Berg haar loopbaan ook bij het ministerie van Financiën. Zij bekleedde verschillende functies tot zij in 2001 werd benoemd tot raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken (portefeuille Economische Zaken, Verkeer & Waterstaat en Landbouw). In 2007 maakte Berg de overstap naar het toenmalige ministerie van VROM. Daar werkte zij respectievelijk als directeur Lokale Milieukwaliteit en Verkeer en directeur Klimaat en Luchtkwaliteit. Angelique Berg studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Jasper Been - fellow neonatologie, Erasmus MC

Jasper Been is kinderarts-neonatoloog en epidemioloog in het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Na behalen van zijn (kinder)arts-opleiding en promotie in Maastricht werkte hij onder andere als post-doc aan de Universiteit van Edinburgh en Stanford University. Hij combineert zijn werk als neonatoloog met wetenschappelijk onderzoek naar onder andere de effecten van tabaksontmoediging op de gezondheid van kinderen en in bredere zin naar hoe slechte zwangerschaps- en geboorteuitkomsten kunnen worden voorkomen. Jasper is lid van de Taskforce Rookvrije Start en mede-ontwikkelaar van het addendum Stoppen met Roken Begeleiding van Zwangeren bij de landelijke richtlijn Tabaksverslaving.

Sanne de Josselin de Jong - Projectleider Rookvrij Opgroeien, Trimbos Instituut

Sanne de Josselin de Jong is werkzaam bij het Trimbos-instituut als projectleider Rookvrij Opgroeien, een project met als doel om blootstelling aan tabaksrook van (ongeboren) kinderen te voorkomen. Vanuit deze rol houdt Sanne zich bezig met o.a. de ontwikkeling en implementatie van materialen voor professionals en ouders, agendering en borging van het onderwerp,  ondersteuning bij het opstellen van rookbeleid en het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking. Sanne de Josselin de Jong levert een bijdrage aan de Taskforce Rookvrije Start in de vorm van kennis en ondersteunende materialen (waaronder de e-learning en website Rookvrije Start).

Robert van de Graaf - verslavingsarts, Verslavingszorg Noord Nederland

Robert van de Graaf is verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland en initiatiefnemer van verschillende commissies en netwerken om de zorg rookvrij te maken. Momenteel is hij ook coördinator van Groningen Rookvrij en actief voor de Rookvrije Generatie. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Vereniging voor Verslavings Geneeskunde Nederland. 

 

 

Workshopleiders

Informatie over de workshopleiders staat onder het tabblad workshops.

event management
 event management