26 juni 2019

09:30 - 10:00

Inloop, aanmelden en ontvangst

10:00 - 10:30

Plenaire opening

10:30 - 11:30

Plenaire sessie
Motiverende gespreksvoering: hoe stoppen met roken bespreekbaar maken?

11:30 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:30

Workshopronde 1

12:30 - 13:30

Netwerklunch met provincietafels

13:30 - 14:15

Plenaire sessie
Samenwerken: best practices

14:15 - 14:30

Pauze

14:30 - 15:15

Workshopronde 2

15:15 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:15

Workshopronde 3

16:15 - 16:30

Pauze

16:30 - 17:00

Plenaire afsluiting

17:00 - 18:00

Borrel