Alles wat je wilt weten over nicotine vervangende middelen in de zwangerschap

In Nederland krijgen we steeds meer ervaring met nicotine vervangende middelen in de zwangerschap. Maar zijn deze wel veilig? Wanneer komt een vrouw daarvoor in aanmerking? Wie begeleidt haar? Wat gaat er anders omdat ze zwanger is? Wat leg je haar uit? Hoe doseren? Je bepaalt zelf welke vragen centraal staan in deze workshop en daar gaan we dan mee aan de slag.

Workshopgevers

Sylvia Heddema is van oorsprong een longverpleegkundige met ruim 30 jaar ervaring in de zorg, waarvan stoppen-met-roken-zorg een onderdeel was. Sinds 2011 heeft zij zich volledig toegelegd op het meewerken aan een rookvrije wereld voor iedereen. Haar passie ligt vooral bij het begeleiden van rokende (aanstaande) zwangeren bij hun stoppoging en het scholen van medewerkers in de (geboorte)zorg op het gebied van rookstopondersteuning. Zij werkt vanuit haar eigen bedrijf Via syl via en is sinds juli 2017 directeur Zorg van SineFuma. Sylvia is tevens auteur van het boek “Gun ieder kind een rookvrije start”. Vanwege haar expertise is zij de trainer binnen het PROMISE-onderzoek, waarbij ze verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgmedewerkers en JGZ-medewerkers nieuwe handvatten aanreikt om het rookgedrag ter sprake te brengen.
Clasien van der Houwen is sinds 2001 gynaecoloog in ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen. Zij ontwikkelt digitale, persoonlijke informatie voor patiënten over hun situatie en mogelijke behandelingen. Een belangrijk, terugkerend onderwerp daarbij is wat patiënten zelf kunnen doen, ook als het om hun leefstijl gaat. Samen met het Trimbos Instituut maakte Clasien de video “rookvrij zwanger” en de daarbij behorende wachtkamerfilm. Nu zet zij zich als voorzitter van de Taskforce Rookvrije Start in voor het verbeteren van de zorg voor aanstaande ouders die roken. Met Stichting De Friesland heeft zij een project opgezet voor het verbeteren van het stoppen met roken beleid in haar eigen VSV. Haar inzet is een rookvrije start voor ieder kind.