Samenwerken met een SMR-coach, voor meer succesvolle stoppogingen

Ook jij gunt iedere rokende zwangere een succesvolle stoppoging! Vergroot de kans op succesvol stoppen door samen te werken met een (regionale) SMR-coach. Ontdek tijdens deze workshop het belang én gemak van samenwerken en vindt mogelijkheden om dit te doen in je eigen praktijk/organisatie.

Waarom verwijzen naar een SMR-coach? Wat doet een SMR-coach? Hoe kun je verwijzen en waar vind je een goede SMR-coach in de buurt? De workshop geeft antwoord op onder andere deze vragen. Om vervolgens in discussie te gaan hoe het komt dat er slechts mondjesmaat wordt verwezen en samengewerkt tussen geboortezorg en SMR zorg. Wat verwacht je van elkaar en wat is er nog nodig om meer gebruik te maken van elkaars expertise?

Workshopgever

Sylvia Heddema is van oorsprong een longverpleegkundige met ruim 30 jaar ervaring in de zorg, waarvan stoppen-met-roken-zorg een onderdeel was. Sinds 2011 heeft zij zich volledig toegelegd op het meewerken aan een rookvrije wereld voor iedereen. Haar passie ligt vooral bij het begeleiden van rokende (aanstaande) zwangeren bij hun stoppoging en het scholen van medewerkers in de (geboorte)zorg op het gebied van rookstopondersteuning. Zij werkt vanuit haar eigen bedrijf Via syl via en is sinds juli 2017 directeur Zorg van SineFuma. Sylvia is tevens auteur van het boek “Gun ieder kind een rookvrije start”. Vanwege haar expertise is zij de trainer binnen het PROMISE-onderzoek, waarbij ze verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgmedewerkers en JGZ-medewerkers nieuwe handvatten aanreikt om het rookgedrag ter sprake te brengen.