Het programma VoorZorg en de aandacht voor stoppen met roken daarin

Het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ zet zich in om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden. Het programma VoorZorg sluit daar naadloos op aan en is gericht op ondersteuning aan jonge vrouwen die leven in risicovolle omstandigheden en die zwanger zijn van hun eerste kind. Wilt u meer weten over het effectieve interventieprogramma VoorZorg? Hoe werkt de VoorZorgverpleegkundige met zeer kwetsbare zwangeren/ ouders van jonge kinderen (manifest 1ste 1001 kritische dagen) en op welke manier bereikt zij resultaat?

Workshopgevers

Nelleke Maas is verpleegkundig specialist preventie. Naast vele jaren ervaring in de jeugdgezondheidszorg is zij tevens trainer VoorZorg vanuit NSPOH en betrokken bij de doorontwikkeling van de interventie VoorZorg vanuit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Daarnaast is zij actief betrokken bij het thema “stoppen met roken” vanuit de beroepsvereniging V&VN en is zij lid van de Taskforce “Rookvrije Start”.
Elly de Graaf is een zeer ervaren VoorZorgverpleegkundige en vanaf de start in 2004 betrokken bij de uitvoering en doorontwikkeling van de inhoud van het programma. Zij is werkzaam in het gebied van GGD Hollands Noorden.